kurs programowania c++ c# sql postgresql
C#

Programowanie w C#
kurs podstawowy


Visual Studio Community 2017 - instalacja.

Opis instalacji środowiska programistycznego Visual Studio 2017 Community krok po kroku.

Zmienne.

W tej części zapoznam Cię z pojęciem zmiennej. Dowiesz się co to jest zmienna. Jak się ją tworzy i jak przypisujemy do niej wartość.

Zmienne domniemane.

Zmienne domniemane to zmienne przy których nie definiujemy typu danych, kompilator zrobi to za nas.

Stałe.

Oprócz zmiennych w programowaniu możemy definiować stałe wartości nie zmienialne w trakcie trwania programu, są to stałe.

Operatory arytmetyczne.

Czytając ten wpis dowiesz się jak wykorzystać operatory arytmetyczne przy programowaniu w C#.

Operator przypisania.

W C# operatorem przypisania jest znak '='. Operator przypisania może służyć do przypisania wartości do zmiennej.

Operator łączenia.

Konkatenacja w programowaniu oznacza łączenie dwóch wyrażeń w jedno. Wyrażeniami mogą być np. dwa ciągi znaków ale także liczba i ciąg znaków.

Operator inkrementacji.

Inkrementacja (ang. increment – przyrost) to zwiększenie wartości argumentu o jeden. Operator inkrementacji to „++”.

Operator dekrementacji.

Dekrementacja (ang. decrement – ubytek) to proces odwrotny do inkrementacji (opisanej wcześniej). To zmniejszenie wartości argumentu o jeden. Operator dekrementacji to „ – – ”.

Typy danych.

Co to są typy danych? Jak się je stosuje? Najpopularniejsze typy danych wykorzystywane w programowaniu C#.

Rzutowanie.

Czytając ten wpis dowiesz się co to jest rzutowanie, czyli przekształcanie typu zmiennej na inny.

Tablica jednowymiarowa.

W tej części wyjaśniłem zagadnienie jakim są tabele jednowymiarowe. Ich deklarację, inicjalizację i przypisywanie wartości do poszczególnych pól tablicy.

Tablica wielowymiarowa.

Tablice mogą być jedno lub wielowymiarowe. Ostatnio poznałeś tablice jednowymiarową. W tym odcinku poznasz tablice wielowymiarową. Zapraszam.

Instrukcja warunkowa IF.

Dzisiaj dowiesz się jak oprogramowywać warunki w programie i w zależności od różnych sytuacji kazać programowi wykonywać różne instrukcje.

Instrukcja warunkowa IF ELSE.

Czytając ten wpis dowiesz się jak korzystać i zagnieżdżać instrukcje warunkowe if else.

Instrukcja warunkowa SWITCH CASE.

SWITCH CASE to kolejna instrukcja warunkowa w arsenale C#. Dzięki niej możesz skierować program w "innym kierunku" w zależności od spełnienia określonych warunków.

Pętla WHILE.

Kolejnym elementem programowania są pętle. Tym razem nauczysz się pętli WHILE.

Pętla DO WHILE.

Pętla DO WHILE jest odmiana pętli WHILE. Przeczytaj wpis i dowiedz się o różnicach.

Pętla FOR.

Inną odmianą pętli jest pętla FOR. W tym odcinku dowiesz się jaką ma składnię i jak się z niej korzysta.

Pętla FOREACH.

Specyficznym rodzajem pętli jest pętla FOREACH. Ilość wykonanych obrotów pętli możemy uzależnić od ilości pól w różnych elementach np. tablicy.

Instrukcja skoku - BREAK.

Czytając ten wpis dowiesz się jak korzystać z instrukcji skoku BREAK.

Instrukcja skoku - CONTINUE.

Kolejną instrukcją skoku którą poznasz jest instrukcja CONTINUE.

Instrukcja skoku - GOTO.

Ostatnią instrukcją skoku którą zapoznamy się w tym kursie to instrukcja GOTO